OPIS PROJEKTU

Projekt konstrukcyjny wiaty przeładunkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Są to obiekty związane z załadunkiem ,rozładunkiem oraz magazynowaniem zboża.

Wiata składa się z dwóch równoległych stanowisk załadunkowych. Każde stanowisko wyposażone jest w żelbetowy kosz. W niecce kosza znajdują się dwa niezależne przenośniki łańcuchowe, których celem jest wybieranie zboża, kierowanie go do zbiorczego przenośnika oraz do podnośnika czerpakowego. Następnie ziarno kierowane jest do górnego przenośnika łańcuchowego, który rozdysponowuje je na dwa mniejsze przenośniki zasypujące silosy. Zbiorniki-silosy ,podzielone są na dwie baterie, dla zboża suchego i wilgotnego, wymagające osuszenia. Wiata ma konstrukcję stalową. Jest pokryta blachą trapezową o profilu konstrukcyjnym.

Lokalizacja

Czarnogłowy

Powierzchnia

280 m2

Inwestor

Glenport Sp. z o.o.

Architektura

Pol-Swed Projekt

SZYBKI KONTAKT

PRIMES sp. z.o.o.

ul. Kartuska 243 a

80-122 Gdańsk

+48 (58) 342 44 20
biuro@primes.pl